KontorbygningLysSmall

Risø finder besparingspotentialer

Forskningscenteret Risø har gennem en pilotundersøgelse fundet ud af, at det er muligt at opnå store besparelser blot ved at regulere belysningen i kontormiljøerne. 

VIRKSOMHED

Risø er et forskningscenter uden for Roskilde, der er tilknyttet Danmarks Tekniske Universitet DTU, som står for driften. Her forskers bl.a. i alternative energiformer og der er tilknyttet mere end 600 ansatte, primært i forskningsafdelinger.

OVERORDNEDE
RESULTATER

En pilotundersøgelse af forskningscenterets kontormiljøer viste, at der kan spares op til 15 % af energiforbruget blot ved at optimere belysningen.

VÆRKTØJER


Et godt udgangspunkt for dit videre ledelsesarbejde er at lave et klimaregnskab og en klimastrategi.

Ikon-step-by-step_144ppiMed disse step by step guider kan du blive klogere på hvordan I kan energioptimere jeres varmeanlæg, belysning, serverum og ventilation.

Ikon-Beregner_144ppiFå hjælp til at beregne din virksomheds energiforbrug.

INDSATSOMRÅDER

Risø har udarbejdet et klimaregnskab for perioden 2006-2008 og vil på den baggrund foretage optimeringer af energiforbrug til varme, belysning, IT og ventilation. Målet er at reducere CO2-udledningen med 5 % i 2012 i forhold til 2008. Risø har foretaget en pilotundersøgelse af en typisk forskningsafdelings muligheder for elbesparelse. Konklusionen er, at elforbruget kan reduceres 10-15 % blot ved at ændre og optimere belysningen.

HVEM STÅR BAG?

Casen er blevet til i et nu afsluttet projekt kaldet Zero Carbon Network, der havde til formål at klimaoptimere en lang række virksomheder. Gennem sparring med andre virksomheder, workshops og konsulentrådgivning fik virksomhederne hjælp til at blive mere klimaeffektive. Zero Carbon Network var finansieret af Vækstforum Sjælland og Region Sjælland og projektet blev ledet af Zealand Business Connection.

Anbefalede værktøjer

Udnyt jeres overskud af varme

Denne guide beskriver hvordan virksomheder og kommuner, med nogle konkrete step, kan fremme udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervslivet. Guiden angiver i hvilke brancher, der er et særligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Få støtte til vedvarende procesenergi

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed? Dette er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver op til 65 % støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi.

Udarbejd jeres klimastrategi

Dette er vejledningen, der kan skaffe jeres virksomhed den rette klimastrategi. En klimastrategi er en visionær og langsigtet plan for din virksomheds klimaindsats, og adskiller sig derved fra et mere kortsigtet og konkret CO2-mål.

Energioptimer jeres belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt for at afdække hvor der er besparelser at hente.