Støtteordninger

Der findes forskellige nationale og lokale støtte- og tilskudsmuligheder til energieffektivisering og omstilling. Nogle af ordningerne er beskrevet nedenfor.

Salg af energibesparelser
Når din virksomhed udfører energibesparende tiltag, har du mulighed for at sælge energibesparelsen til et energiselskab. Det er vigtigt, at du laver en aftale med et energiselskab om dette, inden selve energibesparelsen igangsættes, for at få tilskuddet. Når du sælger energibesparelsen til et energiselskab, beregnes det, som den estimerede energibesparelse det første år til en aftalt pris pr. kW/t. Prisniveauet har været omkring 35-40 øre pr. kW/t. Læs mere her.

Tilskud til elintensive virksomheder
Der ydes nu tilskud til 68 brancher inden for råstofudvinding, samt inden for fremstilling og forarbejdning af en del forskellige produkter, fx metal og plastikvarer. Tilskuddet udgør 7 øre pr. kWh elektricitet og kan dermed potentielt betyde store besparelser for de virksomheder, som tilskuddet tilfalder. Det forventes, at tilskuddet udbetales på månedlig basis. Læs mere om tilskudsordningen her.

Støtte til vedvarende energi eller fjernvarme til procesformål (VE til proces)
VE til procesordningen er målrettet virksomheder, der konverterer deres procesenergi til vedvarende energi eller fjernvarme. Ordningen støtter ligeledes energibesparelser, der gennemføres i tilknytning til konverteringerne. Der er afsat en pulje på 3,65 mia. kr. i perioden 2013-2021. Læs mere om støtteordningen her på erhvervsenergi-siden.

Støtte til nybygning af energieffektive væksthuse
Energistyrelsen kan yde statstilskud af midler på finansloven til nybyggeri af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier, hvor energiforbruget mindst er 20 pct. lavere sammenlignet med et nybygget normalt væksthus. Tilskuddet ydes til merinvestering i energieffektivisering. Læs mere om ordningen her.

Netværk

For interesserede virksomheder, findes der forskellige energi- og miljønetværk på kommunalt niveau, regional og nationalt. I det følgende er listet nogle af de kendte netværk og platforme, hvor der findes råd og vejledning, inspiration, kontakter og værktøjer.

Symbiosecentret Kalundborg
Dansk SymbioseCenter er centrum for viden og udvikling af industrielle symbioser. Centret kan kontaktes af alle som ønsker eller vil vide hvordan de selv kan starte en industriel symbiose i deres lokalområde. Dansk SymbioseCenter er etableret i et sam-arbejde med Region Sjælland og skal være med til at styrke erhvervsudviklingen i hele Danmark, herunder Region Sjælland. Dansk SymbioseCenter tilbyder bl.a. screeninger, matchmaking mv. Læs mere her.

Grøn Puls i Roskilde
Roskilde Kommune, Fors A/S, Boligselskabet Sjælland og erhvervsFORUM Roskilde står bag Grøn Puls. Grøn Puls understøtter Roskilde Kommunes visioner og strategier på energiområdet ved at sætte konkrete tiltag i gang, der kan sætte yderligere skub i energirenoveringer og samtidig skabe nye jobåbninger for håndværksvirksomheder.

MiljøForum Fyn
MiljøForum Fyn er erhvervets miljø- og CSR-netværk med en hjemmeside, hvor der findes nyttige informationer om energieffektivisering. Her er også inspiration at hente for virksomheder udenfor Fyn. Du kan se mere her.

Key2green
Key2Green er et frivilligt samarbejde mellem de danske miljønetværk, som tilbyder virksomheder kompetencer og værktøjer, der skaber overblik til at udpege virksomhe-dens væsentlige miljøforhold. Læs mere her.

Carbon 20
Projektet Carbon 20 har arbejdet med, hvordan kommuner kan støtte op om ener-gibesparelser i små og mellemstore virksomheder. Der er blevet arbejdet med at finde nye veje til at reducere udslippet af CO2 og andre drivhusgasser. Læs mere her.

FN’s Global Compact
Mere en 8.000 virksomheder medvirker i FN’s global compact. Det er et netværk for virksomheder med interesse for ansvarlig produktion og bæredygtig udvikling. Læs mere her.

Green21 netværket
Green21.dk er en værktøjskasse for grønne virksomheder. Green21 netværket er er en platform for videndeling for virksomheder og andre interesserede. Med netværket kan du dele dine erfaringer med andre brugere af Green21, samt finde inspiration og hjælp til at komme i gang med værktøjerne. Læs mere her.

Erhvervsråd og lign. i Region Sjælland

Find dit lokale erhvervsråd her. De kan hjælpe dig i dit nærområde og kender virksomheder der står med samme udfordringer som dig

Guldborgsund og Lolland Kommune Business LF
Kalundborg Kommune Kalundborgegnens Erhvervsråd
Næstved Kommune Næstved Erhverv
Odsherred Kommune Odsherred Erhvervsråd – Business Odsherred
Slagelse Kommune Slagelse Erhvervsråd
Stevns Kommune Stevns Erhvervsråd
Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv

Mangler dit erhvervsråd på listen – kontakt webmaster