VarmeanlægSmall

Energioptimering af varmeanlæg

Med denne tjekliste, kan du nemt og overskueligt sørge for, at du systematisk får undersøgt dit varmeanlæg. 

BESKRIVELSE

Dette værktøj er en tjekliste til at opnå energibesparelser på varmeanlægget i din virksomhed. Ofte kan man ved at gennemgå driften og forbruget foretage justeringer, så anlægget kører så optimalt som muligt. På den måde kan man begrænse overskudsvarme til et minimum. Selv små justeringer kan føre til store besparelser, og dette gælder selv for nyere anlæg.

MÅLGRUPPE

Alle virksomhedstyper kan have gavn af at undersøge om varmeanlægget fungerer optimalt eller kræver justeringer.

OVERORDNEDE
RESULTATER

Selv med småjusteringer på varmeanlægget i din virksomhed kan du ofte opnå store besparelser, både på varmeregningen og energiforbruget.

RELEVANTE CASES

Hos Avista Oil har man optimeret og investeret i varmeanlæg – med gode besparelser til følje. Hent inspiration

Vikima Seed udnytter eget restprodukt til procesenergi og varme. Samtidig udfaser de årlig op til 80 tons propangas.

SÅDAN GØR DU

Tjeklisten gør det let og overskueligt at sørge for, at du får undersøgt dit varmeanlæg systematisk. Download tjeklisten her og gennemgå din virksomheds varmeanlæg systematisk som tjeklisten foreskriver. Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt alle områder af dit varmeanlæg, hvor det kunne tænkes, at der er besparelser at hente. Med tjeklisten kan du sikre, at der ikke er fejlindstillinger eller forkert brug af dit varmeanlæg, og dermed begrænse unødigt energispild. Tjeklisten gives også et eksempel på en virksomhed, der har opnået store besparelser på varmeområdet. I samme omgang kan man evt. overveje at investere i nye anlæg, der kan føre til endnu større besparelser.

Tjeklisten er udarbejdet af Energistyrelsen.

TIDSFORBRUG

Det tager ca. 1,5 timer at gennemgå din virksomheds varmeanlæg.

Anbefalede værktøjer

Udnyt jeres overskud af varme

Denne guide beskriver hvordan virksomheder og kommuner, med nogle konkrete step, kan fremme udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervslivet. Guiden angiver i hvilke brancher, der er et særligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Få støtte til vedvarende procesenergi

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed? Dette er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver op til 65 % støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi.

Udarbejd jeres klimastrategi

Dette er vejledningen, der kan skaffe jeres virksomhed den rette klimastrategi. En klimastrategi er en visionær og langsigtet plan for din virksomheds klimaindsats, og adskiller sig derved fra et mere kortsigtet og konkret CO2-mål.

Energioptimer jeres belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt, for at afdække hvor der er besparelser at hente.