ServerrumSmall

Energioptimering af serverrum

Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt alle dele af dit serverrum, hvor det kunne tænkes at der er besparelser at hente. Med tjeklisten kan du sikre, at der ikke er fejlindstillinger eller forkert brug, og at der derfor ikke sker unødigt energispild.  

BESKRIVELSE

Dette værktøj er en tjekliste til energioptimering af serverrum på især køling af serverrummet i din virksomhed. Serverrummet har brug for køling, og køling er enormt energikrævende. Ofte kan man ved at gennemgå behovet og driften foretage justeringer, så anlægget kører så optimalt som muligt, og energiforbruget begrænses til et minimum.

MÅLGRUPPE

Alle virksomheder med serverrum, for eksempel kontorvirksomheder.

OVERORDNEDE
RESULTATER

Justeringer af serverrummets drift kan føre til store energibesparelser og en reduktion i driftsomkostningerne. Med tjeklisten vil det blive klart hvad behovet for fx køling af IT-udstyret er, så I hverken behøves at bruge mere eller mindre energi. Selv små justeringer kan føre til store besparelser, og dette gælder selv for nyere anlæg. I samme omgang kan man evt. overveje at investere i køleløsninger, der kan føre til endnu større besparelser.

RELEVANTE CASES

Risø har kigget nærmere på deres kontormiljø – og blandt andet i serverrummet var der penge at spare.

Elsparefonden har undersøgt ti serverrum hos virksomheder. De havde alle potentiale for at spare mellem 100.000 – 200.000 kr.

SÅDAN GØR DU

Tjeklisten gør det let og overskueligt at undersøge jeres serverrum, så det kører så energieffektivt som muligt. Hent tjeklisten og gennemgå din virksomheds serverrum systematisk, som tjeklisten foreskriver. Det indebærer for eksempel at undersøge hvilken temperatur producenterne anbefaler i serverrummene, om der bliver blandet varm luft i kølingsanlægget og om der er unødvendige opvarmningskilder i serverrummet som fx sollys. Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt alle dele af dit serverrum, hvor det kunne tænkes at der er besparelser at hente. Med tjeklisten kan du sikre, at der ikke er fejlindstillinger eller forkert brug, og at der derfor ikke sker unødigt energispild. Tjeklisten indeholder også et eksempel på en virksomhed, der har opnået store besparelser.

Tjeklisten er lavet af Energistyrelsen.

TIDSFORBRUG

Det tager ca. 1,5 time at gennemgå din virksomheds serverrum.

Anbefalede værktøjer

Udnyt jeres overskud af varme

Denne guide beskriver hvordan virksomheder og kommuner, med nogle konkrete step, kan fremme udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervslivet. Guiden angiver i hvilke brancher, der er et særligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Få støtte til vedvarende procesenergi

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed? Dette er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver op til 65 % støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi.

Udarbejd jeres klimastrategi

Dette er vejledningen, der kan skaffe jeres virksomhed den rette klimastrategi. En klimastrategi er en visionær og langsigtet plan for din virksomheds klimaindsats, og adskiller sig derved fra et mere kortsigtet og konkret CO2-mål.

Energioptimer jeres belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt for at afdække hvor der er besparelser at hente.