VentilationSmall

Energioptimering af ventilationsanlæg

Ved brug af denne tjekliste sørger du for at afdække hvor i ventilationssystemet, der er potentielle økonomiske og energimæssige besparelser. 

BESKRIVELSE

Dette værktøj er en tjekliste, der hjælper dig med at energioptimere dit ventilationsanlæg. Der kan lægge store besparelser i noget så enkelt som at justere ventilationsmængden til det, der er behov for. Det kræver ikke nødvendigvis store investeringer at opnå besparelser, selv ved nyere anlæg. Mange virksomheder bruger store mængder elektricitet og penge på ventilation – brug denne tjekliste til at undersøge, at det ikke er mere end højst nødvendigt.

MÅLGRUPPE

Alle virksomheder, der har et ventilationsanlæg.

OVERORDNEDE
RESULTATER

Ved at gennemgå jeres ventilationssystem, kan I opnå store besparelser i energiforbrug og driftsomkostninger ved ofte relativt enkle justeringer.

RELEVANTE CASES

Chris Jensen A/S sparer penge på investeringen i ventilationsanlæg. I samme omgang får de også bedre arbejdsmiljø for pengene.

Medarbejderne på Grand Park Hotel blev inddraget i processen med at skabe energiforbedringer i virksomheden. Det førte bl.a. til optimering af ventilationsanlæg.

SÅDAN GØR DU

Gennemgå din virksomheds ventilationsanlæg systematisk, som denne tjekliste foreskriver. Du skal bl.a. undersøge din virksomheds reelle ventilationsbehov i de forskellige områder, sørge for at ventilationssystemet ikke bliver brugt som opvarmningskilde, undersøge om det er muligt at recirkulere mere af luften, og at spjældene lukkes og åbnes korrekt. Tjeklisten udpeger hvor i ventilationssystemet, der er potentielle økonomiske og energimæssige besparelser. Værktøjet indeholder også et eksempel på en virksomhed, der har opnået store besparelser på driftsomkostninger til ventilation.

Tjeklisten er lavet af Energistyrelsen

TIDSFORBRUG

Det tager ca. 1,5 timer at gennemgå din virksomheds ventilationssystem.

Anbefalede værktøjer

Udnyt jeres overskud af varme

Denne guide beskriver hvordan virksomheder og kommuner, med nogle konkrete step, kan fremme udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervslivet. Guiden angiver i hvilke brancher, der er et særligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Få støtte til vedvarende procesenergi

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed? Dette er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver op til 65 % støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi.

Udarbejd jeres klimastrategi

Dette er vejledningen, der kan skaffe jeres virksomhed den rette klimastrategi. En klimastrategi er en visionær og langsigtet plan for din virksomheds klimaindsats, og adskiller sig derved fra et mere kortsigtet og konkret CO2-mål.

Energioptimer jeres belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt for at afdække hvor der er besparelser at hente.