RødkålSmall

Rødkålsfabrik kan spare op mod en halv million

Ved at udskifte naturgaskedler med træflisanlæg kan denne rødkålsfabrik spare op til 430.672 kr. årligt i driftsomkostninger. Støtteordningen VE til proces  gør det muligt at søge tilskud til investeringer i vedvarende energi. Denne case viser mulige løsningsforslag for en fødevareproducent.

VIRKSOMHED

Casevirksomheden er en stor fødevareproducent, som producerer rødkål og marmelade. Virksomheden har derfor energikrævende dampprocesser, som de bruger to naturfyrede dampkedler til. Dampen bruges også til autolakering og konservesproduktion.

OVERORDNEDE
RESULTATER

Fødevareproducenten har et meget højt energiforbrug i kraft af deres produktionsproces (damp) og størrelsen af virksomheden. Der er derfor gode muligheder for at spare mange penge og meget energi på den årlige drift ved at omlægge til vedvarende energikilder.

Vælger virksomheden at konvertere til træflis, er der:
driftsbesparelser: på 430.672 kr./årligt
tilbagebetalingstid: på 5,11 år.

Vælger virksomheden træpiller som løsning, er der en
årlig besparelse: på 92.753 kr./år
tilbagebetalingstid: på 4,74 år.

Ikon-Skabeloner_144ppi
Vil du kigge nærmere på din virksomheds muligheder for at få støtte til procesenergi baseret på vedvarende energi. Start med denne skabelon.

INDSATSOMRÅDE –
BELYSNING:
Tilbagebetalingstid: 4,5 år

Rødkålsfabrikken kan søge støtte til at omlægge dele af produktionen til vedvarende energi gennem Energistyrelsens tilskudsordning Støtte til investering i vedvarende energi. Der er derfor lavet et beregningsoverslag på to mulige løsninger.

Virksomhedens primære processer er kogning og dampning. De har to kedler, der forsynes med naturgas. Som erstatning af de eksisterende naturgasfyrede kedler er der tre muligheder for at få etableret nye VE-forsyningsformer til fabrikken:
1.    Et træflis-fyret anlæg
2.    Træpille-fyret anlæg
3.    Biogas i de eksisterende kedler

For de to førstnævnte er det muligt at lave et økonomisk estimat på rentabiliteten baseret på tilskud fra ”VE til proces”-ordningen.

Som stor virksomhed kan der opnås tilskud på 45 % af investeringen ved konvertering til træpiller eller træflis. Pga. effektivitetskravet må støtten ikke overstige 23 kr./GJ fossilt brændsel, der konverteres – set over en 10-årig driftsperiode. Med et antaget forbrug på 10.800 GJ/år (3 GWh/år) over en 10-årig periode, og en tilskudssats på 23 kr./GJ kan der i udgangspunktet maksimalt opnås et tilskud på 2.484.000 kr. Da virksomheden er del af en større koncern defineres den som en stor virksomhed og derfor må tilskuddet ikke overstige 45 % af investeringsomkostningerne. Det vil sige, at den maksimale støttesats for konvertering til træpiller eller træflis er henholdsvis 360.000 kr. og 1.800.00 kr.

Her præsenteres to muligheder for at konvertere til vedvarende energi:

TRÆFLIS
Investering: 4.000.000 kr.
Tilskud: 1.800.000 kr.
Egenbetaling: 440.000 kr.
Tilbagebetalingstid: 5,11 år
Besparelse: 430.672 kr./år

TRÆPILLER
Investering: 800.000 kr.
Tilskud: 360.000 kr.
Egenbetaling: 6.554 kr.
Tilbagebetalingstid: 4,74 år
Besparelse: 92.752 kr./år

Der er god økonomi i at udskifte virksomhedens energiforsyning. Tilbagebetalingstiden for denne konkrete virksomhed er omkring 5 år, fordi virksomheden fyrer med gas. Havde virksomheden fyret med olie, ville økonomien i projektet være endnu bedre, da olie er dyrere. Tilbagebetalingstiden ville i det tilfælde være 2 år inkl. tilskud.

HVEM STÅR BAG?

Casebeskrivelsen er uddraget fra værktøjet Støtte til investering i vedvarende energi. Materialet og beregningerne er udarbejdet af Energiklyngecenteret Sjælland.

Du kan læse mere om støtteordningen på Energistyrelsens hjemmeside eller kontakte energistyrelsens VE til proces-team på tlf. 33 92 67 00 / mail: ve-proces@ens.dk

Anbefalede værktøjer

Udnyt jeres overskud af varme

Denne guide beskriver hvordan virksomheder og kommuner, med nogle konkrete step, kan fremme udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervslivet. Guiden angiver i hvilke brancher, der er et særligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Få støtte til vedvarende procesenergi

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed? Dette er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver op til 65 % støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi.

Udarbejd jeres klimastrategi

Dette er vejledningen, der kan skaffe jeres virksomhed den rette klimastrategi. En klimastrategi er en visionær og langsigtet plan for din virksomheds klimaindsats, og adskiller sig derved fra et mere kortsigtet og konkret CO2-mål.

Energioptimer jeres belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt for at afdække hvor der er besparelser at hente.