RegnemaskineSmall

Energiberegner

Energiberegneren er et værktøj, der kan beregne hvad det koster og hvor meget du sparer, hvis du fx investerer i mere energivenlige elektriske apparater, eller omlægger jeres brug af apparaterne.

MÅLGRUPPE

Værktøjet er målrettet alle virksomheder med interesse i at få et overblik over, hvilken gevinst I kan opnå, ved fx simple tiltag, som udskiftning af belysning, pumper mv. Energiberegneren er udviklet af Boligselskabernes Landsforening til boligselskaber, men den er også relevant for erhverv og detailhandel.

OVERORDNEDE
RESULTATER

Værktøjet indeholder regneark til at beregne før-og-efter scenarier på forskellige områder, som belysning, vaskemaskiner, køkkenapparater mv. Beregneren kan give jer et nuanceret beslutningsgrundlag for de valg I tager, omkring renoveringer, indsatser og investeringer. I beregneren indtastes elpris samt data for nuværende installationer og foreslået løsning. Værktøjet giver et overblik over, hvor hurtigt dine investeringer vil tjene sig hjem, samt hvor mange kWh og kilo CO2 du sparer ved at overgå til en mere energieffektiv løsning. Derved får du et beslutningsgrundlag for dine valg af indsatser.

Energiberegneren kan altså være et nyttigt redskab, når man vil prioritere sine energiinvesteringer, undersøge muligheden for at nedbringe elforbruget eller blot se, hvor lidt der skal til for at skabe store besparelser.

RELEVANTE CASES

Poul Johansen Maskiner har med energiberegneren fået et godt indblik i deres potentialer. På den baggrund har de bl.a. udskiftet gasfyr og belysning.

15 % af elforbruget – så meget kunne Allesøe Specialmaskiner spare. En energirgennemgang gav dem overblik over potentialerne.

SÅDAN GØR DU

Åbn excelarket Energiberegneren. På første side er en introduktion til hvert af beregningsarkene og deres sparepotentialer. Du kan beregne hvor meget du kan spare i kategorierne belysning, vaskeri, hårde hvidevarer, ventilation, pumper, øvrige elapparater og driftstid. Her står også, hvordan du aflæser effekten (watt) på dine nuværende apparater. For at bruge energiberegneren skal du finde effekten på de nuværende elapparater, du vil undersøge, samt på nyere, mere energieffektive apparater af samme type som du overvejer at udskifte de gamle med. Du indtaster informationerne i regnearket for den pågældende kategori, først data om de nuværende apparater i virksomheden og efterfølgende data om den mulige løsning. Herefter kan pris, tilbagebetalingstid og besparelser aflæses – energiberegneren laver regnestykket for dig.

TIDSFORBRUG

Det tager 15-30 minutter at udfylde beregneren. Hertil skal påregnes ca. 1 time til kortlægning af virksomhedens installationer.

Anbefalede værktøjer

Udnyt jeres overskud af varme

Denne guide beskriver hvordan virksomheder og kommuner, med nogle konkrete step, kan fremme udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervslivet. Guiden angiver i hvilke brancher, der er et særligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Få støtte til vedvarende procesenergi

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed? Dette er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver op til 65 % støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi.

Udarbejd jeres klimastrategi

Dette er vejledningen, der kan skaffe jeres virksomhed den rette klimastrategi. En klimastrategi er en visionær og langsigtet plan for din virksomheds klimaindsats, og adskiller sig derved fra et mere kortsigtet og konkret CO2-mål.

Energioptimer jeres belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt, for at afdække hvor der er besparelser at hente.