BelysningSmall

Energioptimering af belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt for at afdække hvor det kunne tænkes, at der er besparelser at hente.  

BESKRIVELSE

Dette værktøj er en tjekliste til at opnå energibesparelser på belysning i jeres virksomhed. Tjeklisten sikrer, at det er den rette mængde og type belysning der bruges, så unødigt energiforbrug undgås.

MÅLGRUPPE

Alle virksomheder, både mindre og mellemstore.

OVERORDNEDE
RESULTATER

Belysning har stor betydning for energiforbrug og driftsomkostninger, så her er altså en oplagt mulighed for at spare meget med få justeringer på fx lysstyrke eller bevægelsesfølere.

RELEVANTE CASES

Chris Jensen A/S har skiftet til LED. Det giver bedre arbejdsforhold for de ansatte. Samtidig får virksomheden færre udgifter til el.

Udskiftning af 450 lysarmaturer og en række spots kan give en årlig besparelse på 85.000 kr. hos Poul Johansen Maskiner.

SÅDAN GØR DU

Hent tjeklisten den vil gør edet let og overskueligt at sørge for, at du får undersøgt belysningen i din virksomhed, så den fungerer så energieffektivt som muligt. Indledningsvist skal man gennemgå virksomhedens belysning systematisk, som tjeklisten foreskriver. Her skal du bl.a. vurdere om der er for høj lysstyrke, om lyset er tændt uden for brugstiden, om lyset er hensigtsmæssigt placeret osv. Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt for at afdække hvor det kunne tænkes, at der er besparelser at hente. Tjeklisten indeholder også et eksempel på en virksomhed, der har opnået store besparelser på denne måde.

Tjeklisten er lavet af Energistyrelsen.

TIDSFORBRUG

Det tager ca. 1,5 timer at gennemgå virksomhedens belysning.

Anbefalede værktøjer

Udnyt jeres overskud af varme

Denne guide beskriver hvordan virksomheder og kommuner, med nogle konkrete step, kan fremme udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervslivet. Guiden angiver i hvilke brancher, der er et særligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Få støtte til vedvarende procesenergi

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed? Dette er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver op til 65 % støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi.

Udarbejd jeres klimastrategi

Dette er vejledningen, der kan skaffe jeres virksomhed den rette klimastrategi. En klimastrategi er en visionær og langsigtet plan for din virksomheds klimaindsats, og adskiller sig derved fra et mere kortsigtet og konkret CO2-mål.

Energioptimer jeres belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt for at afdække hvor der er besparelser at hente.