GlasflaskerKemiSmall

Nordisk Aluminat sparer 400 mW energi på smartere drift

Kalundborg-virksomheden Nordisk Aluminat producerer kemikalier til et lille klientel af store firmaer og blev miljøcertificeret i marts 2009. Virksomheden arbejder løbende på at forbedre miljøpræstationen og samtidig spare på energien. De har formået at energioptimere for 400 mW. 

VIRKSOMHED

Nordisk Aluminat fra Kalundborg producerer aluminater til forskellige industrielle processer til brug i fx betonindustri og vandrensning.

OVERORDNEDE
RESULTATER

Nordisk Aluminat sparer nu 400 mW årligt på energi. Samtidig har salget af energibesparelsen til et fjernvarmeværk sikret finansieringen af isolering af rør og andre energitiltag.

VÆRKTØJER

Et klimaregnskab og en klimastrategi er gode ledelsesværktøjer for dig der vil gøre energi til en del af din ledelsesstrategi.

Ikon-Skabeloner_144ppi
Vil du også i gang med at arbejde strategisk med energi, miljø og certificeringer, så er en CO2-indsatsplan et godt sted at starte.

INDSATSOMRÅDER

Nordisk Aluminat har udviklet deres miljøledelsessystem, udarbejdet et Carbon Footprint samt en standard for energiforbrug per produceret enhed, hvilket skabte mulighed for forbedringer. Og den nye standard viste hurtigt, hvor det kunne betale sig at sætte ind. Det har sparet virksomheden for 400 MW om året, og besparelsen finansierede nye investeringer. Nordisk Aluminat oplever stor interesse for deres miljøcertifikater og energiinitiativer fra kunder. Virksomheden vurderer også, at et øget miljøfokus samtidig forbedrer relationen til myndighederne.

HVEM STÅR BAG?

Casen er blevet til i et nu afsluttet projekt kaldet Zero Carbon Network, der havde det formål at klimaoptimere en lang række virksomheder. Gennem sparring med andre virksomheder, workshops og konsulentrådgivning fik virksomhederne hjælp til at blive mere klimaeffektive. Zero Carbon Network var finansieret af Vækstforum Sjælland og Region Sjælland og projektet blev ledet af Zealand Buisness Connection.

Anbefalede værktøjer

Udnyt jeres overskud af varme

Denne guide beskriver hvordan virksomheder og kommuner, med nogle konkrete step, kan fremme udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervslivet. Guiden angiver i hvilke brancher, der er et særligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Få støtte til vedvarende procesenergi

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed? Dette er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver op til 65 % støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi.

Udarbejd jeres klimastrategi

Dette er vejledningen, der kan skaffe jeres virksomhed den rette klimastrategi. En klimastrategi er en visionær og langsigtet plan for din virksomheds klimaindsats, og adskiller sig derved fra et mere kortsigtet og konkret CO2-mål.

Energioptimer jeres belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt for at afdække hvor der er besparelser at hente.