OverskudsvarmeSmall

Får i det optimale ud af jeres overskudsvarme?

Denne guide indeholder information og inspirerende cases om udnyttelse af overskudsvarme. Guiden kan hjælpe jer i gang, med at finde potentielle områder for overskudsvarme. Ud over cases og relevante områder, indeholder guiden også fakta om afgifter og regler i forbindelse med udnyttelse af overskudsvarme.

MÅLGRUPPE

Guiden henvender sig både til medarbejdere fra industrivirksomheder og supermarkeder, og til kommunale medarbejdere, som vil fremme udnyttelsen af overskudsvarme i erhvervet.

Derfor fås guiden i to udgaver:

Til dig, der arbejder i en kommune

Til dig, der arbejder i en virksomhed

RELEVANTE CASES

Hos Nakskov Mill Foods A/S er der store potentialer for at udnytte overskudsvarme selv eller levere som fjernvarme. Se mere

Overskudsvarme fra Super Brugsens køleanlæg bliver solgt til Skjern Fjernvarme. Se hvordan det skaber indtægt for virksomheden.

Anbefalede værktøjer

Udnyt jeres overskud af varme

Denne guide beskriver hvordan virksomheder og kommuner, med nogle konkrete step, kan fremme udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervslivet. Guiden angiver i hvilke brancher, der er et særligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Få støtte til vedvarende procesenergi

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed? Dette er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver op til 65 % støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi.

Udarbejd jeres klimastrategi

Dette er vejledningen, der kan skaffe jeres virksomhed den rette klimastrategi. En klimastrategi er en visionær og langsigtet plan for din virksomheds klimaindsats, og adskiller sig derved fra et mere kortsigtet og konkret CO2-mål.

Energioptimer jeres belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt for at afdække hvor der er besparelser at hente.