Regnemaskine3Small

Klimakompasset

Med en CO2-beregning, får I et grundlag til at igangsætte konkrete CO2-reduktionsinitiativer. Klimakompasset giver gode råd til, hvordan I kan komme i gang med arbejdet. Ud over CO2-beregneren indeholder Klimakompasset en række gode vejledninger.

MÅLGRUPPE

Værktøjet er til alle virksomheder, der gerne vil have et overblik over deres energiforbrug.

OVERORDNEDE
RESULTATER

Med en CO2-beregning, får I grundlaget for at igangsætte konkrete CO2-reduktionsinitiativer. Klimakompasset giver gode råd til, hvordan I kan komme i gang med arbejdet. Ud over CO2-beregneren indeholder Klimakompasset en række gode vejledninger.

RELEVANTE CASES

Avista Oil har hentet store besparelser hjem ved at fokusere på deres store energiforbrugende produktionsanlæg

Enemærke og Petersen har fundet to stærke indsatsområder – kørsel og deres byggepladser.

Med det rette overblik og en god strategi var Allesøe Specialmaskiner i stand til at spare 15 % på deres elforbrug.

SÅDAN GØR DU

Inden I kan gå i gang, skal I oprette jer som bruger. Til selve beregningen skal I bruge oplysninger omkring virksomhedens el- og varmeforbrug, brændselsforbrug m.m. Virksomhedens klimabelastning beregnes på baggrund af disse data.
Det anbefales at læse vejledningerne til, hvordan en beregning udarbejdes, hvori der også findes information om:

  • Scope 1, 2 og 3
  • Brugeroprettelse
  • Indtastningsmuligheder
  • Fremskaffelse af data

Download vejledning.

Klimakompasset, som er det program, I skal indtaste jeres data i, finder I her

Anbefalede værktøjer

Udnyt jeres overskud af varme

Denne guide beskriver hvordan virksomheder og kommuner, med nogle konkrete step, kan fremme udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervslivet. Guiden angiver i hvilke brancher, der er et særligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Få støtte til vedvarende procesenergi

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed? Dette er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver op til 65 % støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi.

Udarbejd jeres klimastrategi

Dette er vejledningen, der kan skaffe jeres virksomhed den rette klimastrategi. En klimastrategi er en visionær og langsigtet plan for din virksomheds klimaindsats, og adskiller sig derved fra et mere kortsigtet og konkret CO2-mål.

Energioptimer jeres belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt, for at afdække hvor der er besparelser at hente.