Rafinaderi2Small

Klimaworkshop og processtyring giver massive besparelser hos Avista Oil A/S


Avista Oil har fokuseret på energibesparelser og optimering af deres store og energikrævende produktionsanlæg.

VIRKSOMHED

Avista Oil er en virksomhed, der indsamler forskellige typer spildolie over hele landet. Olien genraffineres på eget raffinaderi I Kalundborg havn, for at oparbejde spildolien til ny baseolie, der bliver brugt til smøreolie. I virksomheden bliver der arbejdet i holdskifte, hhv. dag, nat og weekender.

OVERORDNEDE
RESULTATER

Den forventede besparelse ved indsatserne er 28.000 m3 gas og 30.000 kWh pr. år, samt en øget produktionskapacitet og en reduceret mængde kasseret olie. Den årlige gevinst ved de planlagte tiltag er flere hundrede tusinde kroner.

VÆRKTØJER

Kom selv godt i gang. Start med et klimaregnskab og en klimastrategi – så har du to gode ledelsesværktøjer at arbejde ud fra.

Ikon-Skabeloner_144ppiOmstiller du procesenergi så den er baseret på vedvarende energi kan din virksomhed søge om op til 65% tilskud. Se hvordan.

INDSATSOMRÅDER

I virksomheden blev der gennemført et idéseminar med alle procesoperatørerne. Ideseminaret havde fokus på energioptimering og produktionsstyring, og der blev formuleret en række forslag til klimaforbedringer. De to bedste forbedringsforslag er nu implementeret, og flere venter lige rundt om hjørnet. Alle forslagene er med fokus på at undgå de energikrævende nedlukninger og opstarter. Virksomheden har ligeledes et stort besparelsespotentiale ved deres investering i en ekstra varmeveksler, som sammen med højtryksdamp vil give øget produktionskapacitet med færre ressourcer. Endelig vil separation af procestanke betyde, at mængden af kasseret olie til forbrænding reduceres og genbruges i stedet.

HVEM STÅR BAG?

Casen er blevet til i et nu afsluttet projekt kaldet Zero Carbon Network, der havde til formål at klimaoptimere en lang række virksomheder. Gennem sparring med andre virksomheder, workshops og konsulentrådgivning fik virksomhederne hjælp til at blive mere klimaeffektive. Zero Carbon Network var finansieret af Vækstforum Sjælland og Region Sjælland. Projektet blev ledet af Zealand Buisness Connection.

Anbefalede værktøjer

Udnyt jeres overskud af varme

Denne guide beskriver hvordan virksomheder og kommuner, med nogle konkrete step, kan fremme udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervslivet. Guiden angiver i hvilke brancher, der er et særligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Få støtte til vedvarende procesenergi

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed? Dette er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver op til 65 % støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi.

Udarbejd jeres klimastrategi

Dette er vejledningen, der kan skaffe jeres virksomhed den rette klimastrategi. En klimastrategi er en visionær og langsigtet plan for din virksomheds klimaindsats, og adskiller sig derved fra et mere kortsigtet og konkret CO2-mål.

Energioptimer jeres belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt for at afdække hvor der er besparelser at hente.