ByggepladsSmall

Enemærke & Petersen sparer penge på mindre biler og bedre byggepladser

Entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen har opbygget en stærk klimaprofil. De har dermed opnået kompetencer i forhold til klimaindsatser og de har brugt den nye viden til at udføre massive investeringer.

VIRKSOMHED

Enemærke & Petersen er en stor virksomhed med mere end 500 medarbejdere, der udfører alt ud i byggeløsninger. Virksomheden har mange fastansatte håndværkere og faste underleverandører til visse typer arbejde, og er desuden en virksomhed med mange referencer.

OVERORDNEDE
RESULTATER

Virksomheden har gennemført en klimascreening af byggepladser. Screeningen gav dem et overblik over hvilke klimabelastninger, byggeprocessen medfører. Dermed har virksomheden kunne prioritere investeringer, der medfører klimaforbedringer. 20 varebiler blev i første omgang udskiftet. Det gav en årlig besparelse på 350.000 kr i driften.

VÆRKTØJER

Kom godt i gang med et klimaregnskab og en klimastrategi. Så er i godt på vej.

Ikon-step-by-step_144ppiBedre isolering og varmeforsyning skabte bedre arbejdsforhold og økonomiske besparelser. Med to step by step guider kan du komme i gang med at forbedre klimaskærm og varmeforsyning

INDSATSOMRÅDER

Klimascreeningen viste hvor virksomheden havde sine klimamæssige styrker og svagheder. Det har ført til udskiftning af el-radiatorer til varmepumper og bedre isolering af håndværkerskurene. Virksomheden er også gået i gang med at udskifte deres vognpark, der indeholder ca. 200 varebiler og personbiler til mindre og mere brændstoføkonomiske køretøjer. Indtil videre er 20 varebiler udskiftet, hvilket giver en årlig driftsbesparelse på 350.000 kr. Enemærke & Petersen forventer, at dokumentation af klimaregnskaber vil blive et standardkrav fra kunderne, og har derfor fået udarbejdet deres første klimaregnskab.

HVEM STÅR BAG?

Casen er blevet til i et nu afsluttet projekt kaldet Zero Carbon Network, der havde det formål at klimaoptimere en lang række virksomheder. Via sparring med andre virksomheder, workshops og konsulentrådgivning fik virksomhederne hjælp til at blive mere klimaeffektive. Zero Carbon Network var finansieret af Vækstforum Sjælland og Region Sjælland og projektet blev ledet af Zealand Buisness Connection.

Anbefalede værktøjer

Udnyt jeres overskud af varme

Denne guide beskriver hvordan virksomheder og kommuner, med nogle konkrete step, kan fremme udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervslivet. Guiden angiver i hvilke brancher, der er et særligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Få støtte til vedvarende procesenergi

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed? Dette er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver op til 65 % støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi.

Udarbejd jeres klimastrategi

Dette er vejledningen, der kan skaffe jeres virksomhed den rette klimastrategi. En klimastrategi er en visionær og langsigtet plan for din virksomheds klimaindsats, og adskiller sig derved fra et mere kortsigtet og konkret CO2-mål.

Energioptimer jeres belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt for at afdække hvor der er besparelser at hente.