KlimaskærmSmall

Opnå besparelser på jeres klimaskærm

Ved brug af denne tjekliste sørger du for at afdække hvor i klimaskærmen, der er potentielle økonomiske og energimæssige besparelser. 

BESKRIVELSE

Dette værktøj er en tjekliste til at opnå energibesparelser på virksomhedens klimaskærm. Ved klimaskærm forstås det udvendige af virksomhedens bygning, dvs. døre, vinduer, tag og vægge. Tjeklisten skal gøre dig i stand til at vurdere om klimaskærmen bør justeres for at sikre bedre drift, samt undersøge eventuelle muligheder for investeringer, der vil sænke energiforbrug og driftsomkostninger. 

MÅLGRUPPE

Alle virksomheder, der har en interesse i energioptimering af virksomhedens fysiske rammer.

OVERORDNEDE
RESULTATER

Fejl og mangler ved klimaskærmen kan føre til dårligt indemiljø og store udgifter til fx varmetab. Tjeklisten kan tydeliggøre mulige svagheder – i nogle tilfælde skal der ikke så meget til, for at skabe store ændringer i energiforbrug og driftsomkostninger. 

RELEVANTE CASES

Entreprenørvirksomheden Enemærke og Petersen har skurvogne og medarbejdere på en række byggepladser. Et eftersyn af skurvognenes klimaskærm har givet gode besparelser.

SÅDAN GØR DU

Tjeklisten  gør det let og overskueligt at sørge for, at du får undersøgt klimaskærmen i din virksomhed, så den fungerer optimalt. Gennemgå din virksomheds klimaskærm systematisk, som tjeklisten foreskriver, område for område. Her skal du bl.a. vurdere om der er utætheder ved døre og vinduer, om ventilation passer til behovet, om der trænger vand gennem taget osv. Ved brug af denne tjekliste sørger du for, at klimaskærmen bliver undersøgt grundigt for at afdække hvor det kunne tænkes, at der er besparelser at hente. Tjeklisten indeholder også et eksempel på en virksomhed, der har opnået store besparelser på denne måde. 

Tjeklisten er lavet af Energistyrelsen

TIDSFORBRUG

Det tager ca. 2 timer at gennemgå din virksomheds klimaskærm.

Anbefalede værktøjer

Udnyt jeres overskud af varme

Denne guide beskriver hvordan virksomheder og kommuner, med nogle konkrete step, kan fremme udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervslivet. Guiden angiver i hvilke brancher, der er et særligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Få støtte til vedvarende procesenergi

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed? Dette er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver op til 65 % støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi.

Udarbejd jeres klimastrategi

Dette er vejledningen, der kan skaffe jeres virksomhed den rette klimastrategi. En klimastrategi er en visionær og langsigtet plan for din virksomheds klimaindsats, og adskiller sig derved fra et mere kortsigtet og konkret CO2-mål.

Energioptimer jeres belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt for at afdække hvor der er besparelser at hente.