MaskineAutomatikSmall

Allesøe Specialmaskiner opdagede ved at gennemgå produktionen, at der var mulighed for besparelser på både energi og penge.

VIRKSOMHED

Allesøe specialmaskiner udvikler skræddersyede maskiner til forskellige specialiserede produktioner. Virksomheden består både af en tegnestue, hvor maskinerne designes, og et værksted, hvor komponenterne fremstilles og samles til det endelige produkt.

OVERORDNEDE
RESULTATER

Den årlige besparelse ved indsatserne er vurderet til 8.500 kWh, svarende til over 15 % af virksomhedens elforbrug.

RELATEREDE VÆRKTØJER

Ikon-step-by-step_144ppiEn vigtig del af Allesøe Specialmaskiners energiindsats har været fokuseret omkring optimering af varmeanlæg og trykluft.

Ikon-Skabeloner_144ppiHvis du ligesom Allesøe Specialmaskiner vil godt i gang – så start med et klimaregnskab og strategi

INDSATSOMRÅDER

Allesøe Specialmaskiner har i forlængelse af en energigennemgang planlagt at erstatte en varmeblæser med en varmepumpe i produktionen. Desuden opdagede man gode besparelsesmuligheder ved et gennemsyn af kompressoranlægget, bl.a. ved at reducere lufttrykket i anlægget. Samlet set investerede Allesøe for under 20.000 kr. Allesøe Specialmaskiner planlægger nu at indarbejde klimavurderinger mere strategisk i virksomhedens produktudvikling.

HVEM STÅR BAG?

Casen er blevet til i et afsluttet projekt kaldet Zero Carbon Network, der havde til formål at klimaoptimere en række virksomheder. Gennem sparring med andre virksomheder, workshops og konsulentrådgivning fik virksomhederne hjælp til at blive mere klimaeffektive. Zero Carbon Network var finansieret af Vækstforum Sjælland og Region Sjælland, projektet blev ledet af Zealand Buisness Connection.

Anbefalede værktøjer

Udnyt jeres overskud af varme

Denne guide beskriver hvordan virksomheder og kommuner, med nogle konkrete step, kan fremme udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervslivet. Guiden angiver i hvilke brancher, der er et særligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Få støtte til vedvarende procesenergi

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed? Dette er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver op til 65 % støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi.

Udarbejd jeres klimastrategi

Dette er vejledningen, der kan skaffe jeres virksomhed den rette klimastrategi. En klimastrategi er en visionær og langsigtet plan for din virksomheds klimaindsats, og adskiller sig derved fra et mere kortsigtet og konkret CO2-mål.

Energioptimer jeres belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt for at afdække hvor der er besparelser at hente.