Cases Video Snapshot Chris Jensen

Skær 25 % af energiforbruget for en halv million

“Vi foretrækker selvfølgelig de besparelsesforslag, der har kortest mulig tilbagebetalingstid – dvs. cirka to år. Men vi gennemfører faktisk flere projekter med tilbagebetalingstider på omkring 4,5 år. Fordi der trods alt er så mange penge at spare, og fordi forbedringerne også har andre gavnlige effekter som for eksempel et bedre arbejdsmiljø”

Esben Sørensen, økonomichef, Chris Jensen A/S

VIRKSOMHED

Chris Jensen Stenlille A/S er en ordreproducerende virksomhed, der udvikler og producerer rustfri stålkomponenter. Virksomheden skærer rustfri ståldele op, svejser og monterer. De leverer i hele verden. Kunderne er især fra petrokemisk industri, medicinsk industri samt levnedsmiddelindustrien. Virksomheden har ca. 60 ansatte og ligger i Sorø Kommune. Hos Chris Jensen Stenlille A/S vil man gerne spare på energien. Især hvis investeringen samtidig kan give bedre komfort og færre sygedage.

OVERORDNEDE RESULTATER

Chris Jensen Stenlille A/S har et samlet energiforbrug (el og naturgas) på 331.000 kWh/år. De har fået en energiscreening. Gennemfører virksomheden alle forslag til energiforbedringer, får de:
Reduktion i energiforbrug: 25-26 % (86.000 kWh/år)
Besparelse: 76.400 kr./år
Investeringsbehov: 479.000 kr.
Energiforbedringernes gennemsnitlige tilbagebetalingstid: 6,3 år

Ikon-step-by-step_144ppiVil du opnå lignende besparelser i din virksomhed. Så vil disse guider hjælpe dig med at energioptimere klimaskærm, varmeanlæg, ventilation og belysning.

Ikon-Beregner_144ppiKan du også skære 25 % af dit energiforbrug. Energiberegneren her er en god start til at få indblik i jeres potentialer og indsatsområder.

INDSATSOMRÅDER

ChrisJensen512_288_B

Overblik over de samlede besparelsespotentialer i henholdsvis kWh. og kroner. Se forslag til de forskellige indsatsområder herunder.

BELYSNING
Nu: Ældre lysstofarmaturer ­(primært 2*58 W). Lyset tændes og ­slukkes manuelt. Ovenlyspanel midt i produktionshal.
Forslag: Montering af LED i eksisterende armaturer i produktionshal, værksted og lagerrum. Montering af dagslyscensorer og lyscensorer. Opdeling af lyset i rækker, så ikke alt lys behøver at være tændt.
Økonomi: Besparelse: 22.000 kr./år., investering: 100.000 kr. tilbagebetalingstid: 4,6 år.
OBS: LED lysrør giver et anderledes og mere direkte lys. Det anbefales at opsætte prøver før der træffes beslutning. Eksisterende armaturer skal tilpasses. Sikkerhedsstyrelsen har lavet guidelines.

VARMEANLÆG
Nu: Administrationsbygning, omklædningsrum, kantine og varmt vand bliver opvarmet af en ældre gasfyret kedel med gasblæseluftbrænder. Ydelsen er 45 kW og virknings­graden dårlig. Kantine og baderum har gulvvarme med rumfølere. Der er radiatorer med termostatventiler uden forindstillinger. Ikke alle radiatorer virker. Solfangere bidrager til opvarmning af varmt vand.
Forslag: Ny kondenserende gas­kedel (45 kW). Radiatorer skal efterses og nye termostatventiler skal monteres. Uisolerede rør og ventiler isoleres.
Økonomi: Besparelse: 7.200 kr./år, investering 60.000 kr., tilbagebetalingstid: 8,3 år.
OBS: Træpillefyr eller varmepumpe er et alternativ.

TRYKLUFT
Nu: To kompressorer producerer trykluft. De er placeret i udendørs stålcontainere. En kanal leder enten overskudsvarmen ind i produktionshallen eller ud i det fri via et spjæld. Spjældet fungerer ikke korrekt, og trykluft­system­et er utæt.
Forslag: Tætning af trykluft­systemet regelmæssigt hvert halve år. Montering at et motorstyret spjæld, så overskudsvarme bliver udnyttet ­optimalt i produktionshallen.
Økonomi: Besparelse: 3.000 kr./år, investering: 25.000 kr., tilbagebetalingstid: 8,3 år.

ELVARME
Nu: Syv elvarmeblæsere, hver med effekt på 5-7 kW. De bliver brugt som frostsikring i materialecontainere og opskærebygning.
Forslag: Installation af fem luft/luft varmepumper.
Økonomi: Besparelse: 15.000 kr./år, investering: 70.000 kr., tilbagebetalingstid: 4,7 år.
Obs: Elvarmeblæserne bliver brugt som frostsikring. Den lave rumtemperatur giver kondens og risiko for korrosion af materialer i containerne. Derfor anbefales en højere rumtemperatur. Øger man rumtemperaturen, reducerer man naturligvis energibesparelsen.

VENTILATION
Nu: Et nyere ventilationsanlæg i produktionshallen sørger for varme samt udsugning fra maskiner og svejseområder. Anlægget er behovstyret med frekvensregulering. Et ældre anlæg sørger for udsugning i smedeværkstedet. Der er remtræk på begge anlæg.
Forslag: Udskift de to motorer med remtræk til direkte trukne motorer.
Økonomi: Besparelse: 22.000 kr./år, investering: 200.000 kr., tilbagebetalingstid: 9,1 år.
Obs: Under gennemgangen opdagede man, at det tidligere udsugningsanlæg stadig var aktivt i produktionshallen. Det er unødvendigt, for det nye anlæg har taget over.

KLIMASKÆRM
Nu: Produktionshallen har to utætte porte og huller i ydervæggene, samt utætte yderdøre i både produktionshal og lager. Det giver et stort varmetab uden for arbejdstiden, når der ikke er overskudsvarme fra produktion.
Forslag: Justering af yderdøre og porte og montering af gummilister der slutter tæt. Lukke huller i ydervæg.
Økonomi: Besparelse: 4.800 kr./år, investering: 20.000 kr., tilbagebetalingstid: 4,2 år.
Obs: Et alternativ er at montere to velisolerede og hurtiglukkende porte i stedet for portene i produktionshallen.

Hent hele casen som PDF

BEREGNINGS – FORUDSÆTNINGER

Beregningerne er lavet på overslagspriser. Et helt præcist bud kræver indhentning af konkrete tilbud. Der er kun lavet beregninger på forslag, der kan betale sig tilbage på op til 10 år. Alle energiarter er omregnet til kWh af hensyn til sammenligneligheden. Energipriser og investeringer er angivet i kroner eksklusiv moms. Elprisen er sat til 1,00 kr./kWh. Varmeprisen er sat til 0,60 kr./kWh. Tallene er baseret på at virksomheden er i drift 50 uger af 40 timer. I priserne indgår ikke honorar til eventuelt rådgivning. Enkelte steder kan beregningerne være baseret på skøn, hvis de eksakte forbrugstal ikke er tilgængelige.

HVEM STÅR BAG?

Oversigten er et highlight af potentialerne for energibesparelser hos Chris Jensen Stenlille A/S. Det er resultatet af en energigennemgang og screeningsrapport. De er lavet af SEAS-NVE, Danfoss A/S og Siemens A/S med Energiklyngecenter Sjælland som projektleder. Projektet er finansieret af Region Sjælland og Vækstforum Sjælland.

Anbefalede værktøjer

Udnyt jeres overskud af varme

Denne guide beskriver hvordan virksomheder og kommuner, med nogle konkrete step, kan fremme udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervslivet. Guiden angiver i hvilke brancher, der er et særligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Få støtte til vedvarende procesenergi

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed? Dette er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver op til 65 % støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi.

Udarbejd jeres klimastrategi

Dette er vejledningen, der kan skaffe jeres virksomhed den rette klimastrategi. En klimastrategi er en visionær og langsigtet plan for din virksomheds klimaindsats, og adskiller sig derved fra et mere kortsigtet og konkret CO2-mål.

Energioptimer jeres belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt for at afdække hvor der er besparelser at hente.