TrykluftSmall

Energioptimering af trykluftsanlæg

Tjeklisten sørger for, at du grundigt får undersøgt dit trykluft- og vakuumanlæg, for at finde ud af om og hvor, der er besparelser at hente. 

MÅLGRUPPE

Virksomheder, der har et trykluft- og/eller vakuumanlæg. Oftest i træindustrien eller jern- og metalindustri, for eksempel autoværksteder og forhandlere.

OVERORDNEDE
RESULTATER

Dette værktøj er en tjekliste til at opnå energibesparelser på trykluft- og vakuumanlæg i jeres virksomhed. Tjeklisten skal gøre dig i stand til at sikre, at jeres trykluftanlæg er indstillet og placeret rigtigt, for at fungere så energieffektivt som muligt. Med tjeklisten vil det blive klart hvad behovet for belysning er, og hvor man eventuelt kan justere for at automatikken kører så optimalt som muligt. Selv mindre justeringer, kan medføre store besparelser og en reduktion i driftsomkostningerne.

RELEVANTE CASES

Allesøe specialmaskiner har gennemgået deres kompressoranlæg og fundet besparelser på deres trykluftsanlæg, som med få investeringer blev realiseret.

Chris Jensen A/S har mange potentialer for energibesparelser. Deres trykluftsystem er en af indsatsområderne – her kan de med fordel udnytte overskudsvarmen og tætne anlægget.

Mølbro A/S bruger trykluft i store dele af deres produktion. Kun en enkel maskine har behov for højt tryk, derfor kan de med fordel ombygge og sænke trykket i deres trykluftssystem.

SÅDAN GØR DU

Tjeklisten gør det let og overskueligt at sørge for, at du får undersøgt trykluftanlægget i din virksomhed, så det kører optimalt. Hent tjeklisten og gennemgå din virksomheds trykluftanlæg systematisk, som tjeklisten foreskriver. Her skal du vurdere, om der reelt er brug for trykluft i din virksomhed, om trykket er det rigtige til jeres behov, om automatikken er rigtigt indstillet, og hvorvidt indsugningsluften er så kold som muligt. Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt dit trykluft- og vakuumanlæg grundigt for at afdække hvor det kunne tænkes, at der er besparelser at hente. Tjeklisten indeholder også et eksempel på en virksomhed, der har opnået store besparelser på denne måde.

Tjeklisten er lavet af Energistyrelsen.

TIDSFORBRUG

Det tager ca. 1,5 timer at gennemgå din virksomheds trykluftanlæg.

Anbefalede værktøjer

Udnyt jeres overskud af varme

Denne guide beskriver hvordan virksomheder og kommuner, med nogle konkrete step, kan fremme udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervslivet. Guiden angiver i hvilke brancher, der er et særligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Få støtte til vedvarende procesenergi

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed? Dette er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver op til 65 % støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi.

Udarbejd jeres klimastrategi

Dette er vejledningen, der kan skaffe jeres virksomhed den rette klimastrategi. En klimastrategi er en visionær og langsigtet plan for din virksomheds klimaindsats, og adskiller sig derved fra et mere kortsigtet og konkret CO2-mål.

Energioptimer jeres belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt, for at afdække hvor der er besparelser at hente.