Molbro512 288

På tre år betaler det meste sig hjem

Potentialet er ikke til at overse. Hos Mølbro A/S er der en lang række energibesparende initiativer, som betaler sig hjem på langt under tre år.

VIRKSOMHED

Mølbro A/S producerer sliddele til landbrugsmaskiner til moderne planteavlsdrift. Mølbro A/S opskærer, svejser, opvarmer og bearbejder ståldele.

Virksomheden bruger ca. 1.277.000 kWh el/år samt 511.000 kWh naturgas/år. Størstedelen af elforbruget og 2/3 af gasforbruget går til procesenergi. Mølbro A/S har 45 ansatte og hører til i Sorø Kommune.

OVERORDNEDE
RESULTATER

Virksomheden har fået lavet en energiscreening. Kigger man udelukkende på energibesparelser, med en tilbagebetalingstid på under 5 år, har Mølbro A/S:

Reduktionspotentiale: 16 % (293.240 kWh/år)
Besparelsespotentialer: 226.840 kr./år
Investeringsbehov: 707.300 kr.
Energibesparelsernes gennemsnitlige tilbagebetalingstid: 3,3 år

RELATEREDE VÆRKTØJER

Se om din virksomhed har potentiale for at skifte til LED. Følg step by step guiden.

Ikon-step-by-step_144ppiKan I også finde besparelser på jeres trykluftsystem. Få hjælp her.

Ikon-Skabeloner_144ppiProcesvarme og procesenergi er ofte dyre poster i en virksomheds energiudgifter. Se hvordan du kan få op til 65% i tilskud til at omstille til vedvarende procesenergi.

INDSATSOMRÅDER

BELYSNING
Nu: Ældre lysstofrør med konven­tionelle forkoblinger og uden spejlreflektorer. Generel dårlig virkningsgrad. Belysningen er ikke tilstrækkelig.
Forslag: Ombygning af eksisterende armaturer til LED-rør med elektronisk tændspole.
Økonomi: Besparelse: 87.000 kr./år, investering: rør + montage: 390.000 kr., tilbagebetalingstid: 4,5 år
OBS: Hvis Mølbro A/S selv monterer, kan de spare ca. 100.000 kr. Tilbage­betalingstiden bliver 3,4 år. LED lysrør giver et anderledes og mere direkte lys. Det anbefales at opsætte prøver før der træffes beslutning. Eksisterende armaturer skal tilpasses. Sikkerhedsstyrelsen har lavet guidelines.

TRYKLUFT
Nu: Trykluftssystem med to skruekompressorer (effekt: 20 kW og 18,5 kW). Trykket varierer fra 8,6 bar til 9,1 bar. Kun en enkelt maskine har behov for så højt tryk. Alle øvrige kan nøjes med 7,5 bar. Systemet har et udbredt slangesystem, som er utæt.
Forslag: Ombygning af pressemaskine så den kan fungere ved 7,5 bar. Eget personale kan sandsynligvis lave ombygning. Tætning af slangesystem.
Økonomi: Ombygning: besparelse 9.300 kr./år, investering: 10.000 kr., tilbagebetalingstid: 1,1 år.
Økonomi: Tætning: besparelse: 31.000 kr./år, investering: 40.000 kr., tilbagebetalingstid: 1,3 år.
OBS: Virksomheden bør tjekke trykluftsystemet årligt eller halvårligt.

VARMEANLÆG (administration)
Nu: Nyere gasfyr leverer varme til radiatoranlæg i administration og varmt vand i baderum. Anlægget har ingen overordnet varmestyring, udekompensering eller natsænkning. Radiatorernes termostatventiler er uden forindstilling.
Forslag: Montering af klimastat­anlæg med udekompensering, nye termostatventiler med forindstilling samt indregulering af anlægget.
Økonomi: Besparelse: 11.940 kr./år, investering: 16.700 kr., tilbagebetalingstid: 1,4 år.

VARMEANLÆG (kontor og bolig)
Nu: Nyt gasfyr og ny varmvands­beholder forsyner en udlejningsbolig, værkførerkontor, kantine og bad.
Forslag: Montering af klimastat til bolig og zonestyring til fabrik, så drift følger behov. Montering af fugtstyring af ventilation i bad og omklædning.
Økonomi: Besparelser: 10.800 kr./år, investering: 25.600 kr., tilbagebetalingstid: 2,4 år.

PROCESVARME
Nu: Tre naturgasbaserede ovne på 900 grader, der opvarmer stål. Overskudsvarme suges ud i det fri uden genvinding. Afkasttemperaturen er meget høj.
Forslag: Etablering af varmegenvinding og recirkulation, så forvarmet luft bruges i brændere. Vurderingen er, at det kan halvere gasforbruget.
Økonomi: Besparelse: 29.400 kr./år, investering: 250.000 kr., tilbagebetalingstid: 8,5 år.
OBS: Ved køb af nye ovne bør man isolere dem bedre.

KLIMASKÆRM
Nu: Produktionshallen har fem store utætte porte. De giver et unødvendigt varmetab udenfor produktionstiden.
Forslag: Tætning af alle porte.
Økonomi: Besparelse: 18.000 kr./år, investering: 25.000 kr., tilbagebetalingstid: 1,4 år.
OBS: Et alternativ er at montere velisolerede og hurtiglukkende porte i stedet for.

Hent casen som PDF

BEREGNINGS –
FORUDSÆTNINGER

Beregningerne er lavet på overslagspriser. Et helt præcist bud kræver indhentning af konkrete tilbud. Der er kun lavet beregninger på forslag, der kan betale sig tilbage på op til 10 år. Alle energiarter er omregnet til kWh af hensyn til sammenligneligheden. Energipriser og investeringer er angivet i kroner eksklusiv moms. Elprisen er sat til 1,00 kr./kWh. Varmeprisen er sat til 0,60 kr./kWh. Tallene er baseret på at virksomheden er i drift 50 uger af 40 timer. I priserne indgår ikke honorar til eventuelt rådgivning. Enkelte steder kan beregningerne være baseret på skøn, hvis de eksakte forbrugstal ikke er tilgængelige.

HVEM STÅR BAG?

Oversigten er et highlight af potentialerne for energibesparelser hos Mølbro A/S. Det er resultatet af en energigennemgang og screeningsrapport. De er lavet af SEAS-NVE, Danfoss A/S og Siemens A/S med Energiklyngecenter Sjælland som projektleder.

Projektet er finansieret af Region Sjælland og Vækstforum Sjælland.

Anbefalede værktøjer

Udnyt jeres overskud af varme

Denne guide beskriver hvordan virksomheder og kommuner, med nogle konkrete step, kan fremme udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervslivet. Guiden angiver i hvilke brancher, der er et særligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Få støtte til vedvarende procesenergi

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed? Dette er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver op til 65 % støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi.

Udarbejd jeres klimastrategi

Dette er vejledningen, der kan skaffe jeres virksomhed den rette klimastrategi. En klimastrategi er en visionær og langsigtet plan for din virksomheds klimaindsats, og adskiller sig derved fra et mere kortsigtet og konkret CO2-mål.

Energioptimer jeres belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt for at afdække hvor der er besparelser at hente.