AutoværkstedSmall

Autoværksted kan få tilskud til varmepumpe

Støtteordningen VE til proces gør det muligt at søge tilskud til investeringer i vedvarende energi. Denne case viser mulige løsningsforslag for et autoværksted

VIRKSOMHED

Denne virksomhed er et autolakeringsværksted og er kategoriseret som en lille virksomhed. Autoværkstedet arbejder med industrilakering og overfladebehandling af en række produkter inden for træ- og metalvareindustrien. Case-virksomheden står derudover også overfor fornyelse af en af afdelingerne i virksomheden, hvilket giver anledning til at tænke energirenovering og vedvarende energi ind i planerne.

OVERORDNEDE
RESULTATER

Autoværkstedet er en mindre procesvirksomhed og har derfor ikke et overvældende energiforbrug. Alligevel giver det god mening at kigge på mulige investeringer. Når man kigger på de mest oplagte energibesparelser, så har virksomheden:
Reduktionspotentiale: 17 % (46,29 GJ/år)
Besparelsespotentiale: 1328 kr./år
Investeringsbehov: 7050 kr.
Energibesparelsernes gennemsnitlige tilbagebetalingstid: 5,31 år

Ikon-Skabeloner_144ppiHar du et autoværksted, eller har du tilsvarende procesenergi i din virksomhed. Bliv klogere på dine muligheder for op til 65 % i støtte ved omlægning til vedvarende energi i denne skabelon.

INDSATSOMRÅDER

Autoværkstedet kan søge støtte til at omlægge dele af produktionen til vedvarende energi gennem Energistyrelsens tilskudsordning VE til proces. Der er derfor lavet et beregningsoverslag på tre mulige løsninger.
Autoværkstedets primære proces, ud over lakering, er tørring af lakerede produkter. Virksomheden forsynes med naturgas og fjernvarme, og til tørreprocesserne bruger de også en del energi til ventilation. Fjernvarme er allerede noget virksomheden forsynes med, så et reelt alternativ er at bruge fjernvarme til det hele.

Til de temperaturer virksomheden opererer med er følgende tre VE løsninger oplagte:
1.    Træpille-fyr
2.    Fjernvarme
3.    Luft-til-luft varmepumper

Autoværkstedet kan maksimalt opnå et tilskud på 16.560 kr. Det er beregnet ud fra følgende grundlag: energiforbruget er på 20.000 kWh/år svarende til 72 GJ/år over en 10-årig periode. Metalvirksomheden er en lille virksomhed, og de kan derfor få op til 65 % tilskud, bare det ikke overstiger 16.560 kr.

Autoværkstedet bruger nu 72 GJ/år og har med det nuværende naturgasfyr en kapacitet på 10kWh og en årlig driftsomkostning på 7.713 kr./år. Der er altså udarbejdet tre forslag til forbedring af den nuværende situation:

ETABLERING AF TRÆPILLEFYR
Energiforbrug/kapacitet: 70 GJ/år / 10 kW
Investering: 41.030 kr.
Tilskud: 16.560 kr.
Egenbetaling: 24.470 kr.
Tilbagebetalingstid: 27,16 år
Besparelse: 901 kr./år

ETABLERING AF FJERNVARME 10 KWH
Energiforbrug/kapacitet: 70 GJ/år / 10 kW
Investering: 18.725 kr.
Tilskud: 12.171 kr.
Egenbetaling: 6.554 kr.
Tilbagebetalingstid: 24,65 år
Besparelse: 266 kr./år

LUFT TIL LUFT VARMEPUMPE
Energiforbrug/kapacitet: 25,71 GJ/år / 3,57 kW
Investering: 20.142 kr.
Tilskud: 13.092 kr.
Egenbetaling: 7.050 kr.
Tilbagebetalingstid: 5,31 år
Besparelse: 1328 kr./år

Med de nuværende forhold er det klart varmepumpen, der vil være den mest optimale løsning for autoværkstedet. To af løsningerne har meget lange tilbagebetalingstider og giver derfor ikke umiddelbart mening at investere i.

BEREGNINGS –
FORUDSÆTNINGER

Beregningerne er lavet ud fra den forudsætning, at virksomheden har et velfungerende naturgasfyr – hvis naturgasfyret alligevel skal udskiftes, giver det mening at overveje træpiller eller fjernvarme.

HVEM STÅR BAG?

Casen er et uddrag fra værktøjet Støtte til investering i vedvarende energi, som findes her. Materialet og beregningerne er udarbejdet af Energiklyngecenter Sjælland.

Du kan læse mere om støtteordningen på Energistyrelsens hjemmeside eller kontakte energistyrelsens VE til proces-team på tlf. 33 92 67 00 / mail: ve-proces@ens.dk

Anbefalede værktøjer

Udnyt jeres overskud af varme

Denne guide beskriver hvordan virksomheder og kommuner, med nogle konkrete step, kan fremme udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervslivet. Guiden angiver i hvilke brancher, der er et særligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Få støtte til vedvarende procesenergi

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed? Dette er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver op til 65 % støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi.

Udarbejd jeres klimastrategi

Dette er vejledningen, der kan skaffe jeres virksomhed den rette klimastrategi. En klimastrategi er en visionær og langsigtet plan for din virksomheds klimaindsats, og adskiller sig derved fra et mere kortsigtet og konkret CO2-mål.

Energioptimer jeres belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt for at afdække hvor der er besparelser at hente.