KølingSmall

Energioptimering af køleanlæg

Ved brug af denne tjekliste sørger I for at afdække hvor i kølingssystemet, der kan være fejl og mangler, og dermed også hvor der er potentielle økonomiske og energimæssige besparelser. 

BESKRIVELSE

Dette værktøj er en tjekliste, der hjælper med at energioptimere jeres virksomheds køleanlæg. Der kan ligge store økonomiske og energimæssige besparelser i at efterse virksomhedens køleanlæg, også selvom det er et relativt nyt anlæg.

MÅLGRUPPE

Virksomheder der benytter sig af køleanlæg, for eksempel fødevarevirksomheder.

OVERORDNEDE
RESULTATER

Gennemgå dit køleanlæg og opnå store besparelser i energiforbrug og driftsomkostninger. Oftest er der behov for relativt enkle justeringer i indstillinger, samt undersøgelser af det reelle behov i virksomheden.

RELEVANTE CASES

Nye køle og fryseanlæg hos SuperBrugsen i Skjern udnytter overskudsvarmen. Den bliver solgt videre til Skjern Fjernvarme med fortjeneste for virksomheden.

SÅDAN GØR DU

Værktøjet vil guide dig igennem at undersøge dit køleanlæg fx for utætheder og om virksomhedens kølebehov har ændret sig siden anlægget blev bygget. Hent tjeklisten og gennemgå virksomhedens kølingsanlæg systematisk, som tjeklisten foreskriver. I kan bl.a. måle temperaturen i køle- og frostrum, undersøge muligheden for frikøling, tjekke om der er tilstrækkelig solafskærmning, undersøge anlægget for korrosion, tjekke for belægninger på køleelementerne mm. Ved brug af denne tjekliste sørger I for at afdække hvor i kølingssystemet, der kan være fejl og mangler, og dermed også hvor der er potentielle økonomiske og energimæssige besparelser. Værktøjet indeholder også et eksempel på en virksomhed, der har sparet mange penge ved at undersøge deres køleanlæg.

Tjeklisten er lavet af Energistyrelsen.

TIDSFORBRUG

Det tager ca. 1,5 timer at gennemgå din virksomheds kølingsanlæg.

Anbefalede værktøjer

Udnyt jeres overskud af varme

Denne guide beskriver hvordan virksomheder og kommuner, med nogle konkrete step, kan fremme udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervslivet. Guiden angiver i hvilke brancher, der er et særligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Få støtte til vedvarende procesenergi

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed? Dette er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver op til 65 % støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi.

Udarbejd jeres klimastrategi

Dette er vejledningen, der kan skaffe jeres virksomhed den rette klimastrategi. En klimastrategi er en visionær og langsigtet plan for din virksomheds klimaindsats, og adskiller sig derved fra et mere kortsigtet og konkret CO2-mål.

Energioptimer jeres belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt for at afdække hvor der er besparelser at hente.