AutomatikSmall

Energioptimering af automatik

Justeringer af din virksomheds automatik kan føre til store energibesparelser og reduktion i driftsomkostningerne. 

BESKRIVELSE

Med denne tjekliste kan du undersøge muligheden for at energioptimere automatikken i jeres virksomhed. Tjeklisten skal gøre dig i stand til at sikre, at al automatikken er indstillet korrekt, så unødig energiforbrug undgås. En energioptimering vil betyde energimæssige og økonomiske besparelser.

MÅLGRUPPE

Værktøjet er relevant for alle virksomheder, der i forskellig grad gør brug af automatisk styring af fx belysning, temperatur, ventilation, cirkulationspumper mv.

OVERORDNEDE
RESULTATER

Hvis I ønsker en energieffektiv drift, er det afgørende at kigge på automatikkens indstillinger. Justeringer af din virksomheds automatik kan føre til store energibesparelser og reduktion i driftsomkostningerne.

RELEVANTE CASES

Grand Park Hotel har optimeret på en række af deres automatiske systemer. Med god effekt til følge.

Lyreco har gennem effektiv medarbejderinddragelse fået nedsat deres energiforbrug. En af stederne hvor der var penge og energi at spare var på mange af de automatiske processer.

SÅDAN GØR DU

Hent tjeklisten sørger for, at du grundigt får undersøgt automatikken i søgen efter mulige besparelser.

Tjeklisten er lavet af Energistyrelsen.

TIDSFORBRUG

Det tager ca. 1,5 time at gennemgå din virksomheds automatik.

Anbefalede værktøjer

Udnyt jeres overskud af varme

Denne guide beskriver hvordan virksomheder og kommuner, med nogle konkrete step, kan fremme udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervslivet. Guiden angiver i hvilke brancher, der er et særligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Få støtte til vedvarende procesenergi

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed? Dette er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver op til 65 % støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi.

Udarbejd jeres klimastrategi

Dette er vejledningen, der kan skaffe jeres virksomhed den rette klimastrategi. En klimastrategi er en visionær og langsigtet plan for din virksomheds klimaindsats, og adskiller sig derved fra et mere kortsigtet og konkret CO2-mål.

Energioptimer jeres belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt for at afdække hvor der er besparelser at hente.