LastbilerSmall

Bevola fik nye kunder takket være klimaprofil

Bevola producerer opbygningsmaterialer til lastbiler, hængere og trailere. Virksomheden opnåede at tiltrække nye kunder med sin stærke klimaprofil. Bevola laver nu bl.a. hvert år et offentligt tilgængeligt klimaregnskab.

VIRKSOMHED

Bevola A/S producerer opbygningsmaterialer til transportudstyr, ramper, platforme, opbevaringskasser og skabe til transport-, industri-, bygge- og anlægssektoren, samt den offentlige sektor. Bevola opererer også i Norge og Sverige og har sammenlagt 86 ansatte.

OVERORDNEDE
RESULTATER

Bevolas stærke klimaprofil betød, at firmaet fik nye, store kunder, som f.eks. Scania i Norge, der efterspurgte klimabevidste leverandører. Ydermere har Bevola erobret store markedsandele inden for trailerakselområdet via deres CAAC platform. Platformen tilfører akslerne en finjustering af hjulvinklerne, hvorved brændstofforbruget kan reduceres med op til 5 %.

VÆRKTØJER


Vil du også tiltrække nye kunder og skabe øget omsætning. Start som Bevola med et klimaregnskab og en klimastrategi.

INDSATSOMRÅDER

Bevola har udviklet konkrete klimakompetencer til udarbejdelse af det klimaregnskab, som i dag kan ses på virksomhedens hjemmeside. Bevola har endvidere udviklet konceptet BevoCare, som sætter fokus på klimaet, som et væsentligt parameter i både salg og produktudvikling. Resultaterne var overvældende. Lastbilproducenterne er langt fremme i udviklingen af mere CO2-venlige lastbiler, men opbyggerbranchen understøtter ikke producenternes bestræbelser i særlig grad– det vil Bevola lave om på. Bevola fortsætter klimabestræbelserne med en række tiltag inden for både det direkte salgs- og markedsføringsarbejde og med seminarer for medarbejderne.

HVEM STÅR BAG?

Casen er blevet til i et nu afsluttet projekt kaldet Zero Carbon Network, der havde det formål at klimaoptimere en lang række virksomheder. Via sparring med andre virksomheder, workshops og konsulentrådgivning fik virksomhederne hjælp til at blive mere klimaeffektive. Zero Carbon Network var finansieret af Vækstforum Sjælland og Region Sjælland og projektet blev ledet af Zealand Buisness Connection.

Anbefalede værktøjer

Udnyt jeres overskud af varme

Denne guide beskriver hvordan virksomheder og kommuner, med nogle konkrete step, kan fremme udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervslivet. Guiden angiver i hvilke brancher, der er et særligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Få støtte til vedvarende procesenergi

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed? Dette er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver op til 65 % støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi.

Udarbejd jeres klimastrategi

Dette er vejledningen, der kan skaffe jeres virksomhed den rette klimastrategi. En klimastrategi er en visionær og langsigtet plan for din virksomheds klimaindsats, og adskiller sig derved fra et mere kortsigtet og konkret CO2-mål.

Energioptimer jeres belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt for at afdække hvor der er besparelser at hente.