KontorartiklerMedium2

Lyreco reducerede CO2-udslip med 12%

Koncernen Lyreco sælger og distribuerer kontormaterialer og har længe haft fokus på miljøet. Når en stor virksomhed som Lyreco sætter store miljøinitiativer i gang, er det vigtigt at tænke ud af boksen og få nye ideer og input.

 

VIRKSOMHED

Lyreco forhandler alle typer kontorartikler. De har både afdelinger i Norge og Sverige, men hovedsæde i Roskilde. Lyreco har omkring 300 ansatte.

OVERORDNEDE
RESULTATER

Lyreco har haft succes med at involvere medarbejdere og ledelsen i klimaindsatsen – så meget at virksomhedens CO2-udslip blev nedsat med 12 %. Et resultat de opnåede tre år før målsætningen.

RELATEREDE VÆRKTØJER

Lyreco nåede sit mål bl.a. ved at arbejde med klimaregnskaber og klimastrategier. De er begge væsentlige ledelsesredskaber.

Ikon-step-by-step_144ppiSkab bedre belysning som Lyreco, med denne step by step guide

Virksomheden sparede også penge og CO2 ved at arbejde med deres kørselsrutiner. Kom selv godt i gang.

INDSATSOMRÅDER

Lyreco havde en stor udfordring i at involvere medarbejderne i klimaindsatsen, uden at det blev opfattet som en ordre. De valgte at få gang i snakken omkring klima, ved at inddrage ledelsen personligt og udarbejde private Carbon Footprint for medlemmerne i ledergruppen. Det lykkedes over al forventning at få medarbejderne til at involvere sig helhjertet og aktivt i klimaprocessen. Medarbejderne har leveret gode forslag til forbedringer, der øjeblikkeligt gav resultater. Virksomhedens målsætning var i 2008 at nedsætte CO2-udledningen med 12 % inden 2012. Dette mål blev nået allerede ved udgangen af 2009. Succesen tilskrives til delt at Lyreco fik indarbejdet et klimaregnskab, der gjorde virksomhedens klimaindsats både nemmere og mere målbar. Virksomhedens skandinaviske afdeling er nu blandt frontløberne på området, og der arbejdes på et Carbon Footprint for hele koncernen.

Virksomhedens praktiske tiltag omfatter ændring af lyset på lageret, så det nu er muligt at tilpasse mængden af lys fra lyskilder til mængden af sollys. Derved udnyttes dagslyset bedre, og der er opnået et markant mindre strømforbrug. Gadebelysningen ved p-pladsen blev ændret til sparepærer, strømforbrugende vanddispensere er blevet udskiftet, og mange af sælgerne er kommet på ’eco-driving’ kurser.

HVEM STÅR BAG?

Casen er blevet til i et nu afsluttet projekt kaldet Zero Carbon Network, der havde det formål at klimaoptimere en lang række virksomheder. Gennem sparring med andre virksomheder, workshops og konsulentrådgivning fik virksomhederne hjælp til at blive mere klimaeffektive. Zero Carbon Network var finansieret af Vækstforum Sjælland og Region Sjælland og projektet blev ledet af Zealand Buisness Connection.

Anbefalede værktøjer

Udnyt jeres overskud af varme

Denne guide beskriver hvordan virksomheder og kommuner, med nogle konkrete step, kan fremme udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervslivet. Guiden angiver i hvilke brancher, der er et særligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Få støtte til vedvarende procesenergi

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed? Dette er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver op til 65 % støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi.

Udarbejd jeres klimastrategi

Dette er vejledningen, der kan skaffe jeres virksomhed den rette klimastrategi. En klimastrategi er en visionær og langsigtet plan for din virksomheds klimaindsats, og adskiller sig derved fra et mere kortsigtet og konkret CO2-mål.

Energioptimer jeres belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt for at afdække hvor der er besparelser at hente.