LakeringSmall

Stor besparingspotentiale ved tørringsprocesser

Lakeringsvirksomheden kan skære drastisk i driftsomkostninger og energiforbrug ved at lave investeringer, med en kort tilbagebetalingstid (1-5,5 år). Lakeringsvirksomheder har tørreprocesser, derfor kan de få støtte gennem VE til proces ordingen , hvis/når de sikrer et bæredygtigt energiforbrug ved at omstille til vedvarende energi. proces-ordningen

VIRKSOMHED

Virksomheden udfører forskelligt lakeringsarbejde, og har især nogle meget energikrævende tørreprocesser. Værkstedet forsynes i dag af olie og el, hvor olien bruges til tørreprocesserne og el bruges til lakering og ventilation. Virksomheden kan kategoriseres som en lille virksomhed.

OVERORDNEDE
RESULTATER

Virksomheden kan spare mellem 36 % – 78 % af de nuværende driftsomkostninger ved at skifte fra olie og el til enten træpillefyr, luft-til-luft varmepumpe eller fjernvarme. Samtidig kan de få op til 82.800 kr i tilskud fra VE til procesordningen, hvilket svarer til op mod 65% af investeringen.

Ikon-Skabeloner_144ppiKom godt i gang med at søge midler til at omstille din virksomheds procesenergi til vedvarende energi med denne skabelon

INDSATSOMRÅDER

Der er rigtig god økonomi i at udskifte virksomhedens energiforbrug med lave tilbagebetalingstider og store driftsbesparelser. Udskiftes der til varmepumpe er besparelsen så stor at tilbagebetalingstiden er under 2 år, selv uden støtte.

ETABLERING AF TRÆPILLEFYR
Energiforbrug/kapacitet: 360 GJ/år / 50 kW
Investering: 205.150 kr.
Tilskud: 82.800 kr.
Egenbetaling: 122.350 kr.
Tilbagebetalingstid: 5,38 år
Besparelse: 22.742 kr./år

ETABLERING AF FJERNVARME 10 KW
Energiforbrug/kapacitet: 360 GJ/år / 50 kW
Investering: 130.550 kr.
Tilskud: 82.800 kr.
Egenbetaling: 47.750 kr.
Tilbagebetalingstid: 2,31 år
Besparelse: 20.686 kr./år

ETABLERING AF LUFT TIL LUFTVARMEPUMPE
Energiforbrug/kapacitet: 128,57 GJ/år / 17,86 kW
Investering: 80.568 kr.
Tilskud: 52.369 kr.
Egenbetaling: 28.199 kr.
Tilbagebetalingstid: 0,63 år
Besparelse: 44.707 kr./år

BEREGNINGS –
FORUDSÆTNINGER

Det antages, at værkstedet har et årligt forbrug på 100.000 kWh/år (360 GJ) over en 10 årig periode. Det vil sige, med en støttesats på 23 kr./GJ, at virksomheden maksimalt kan opnå et tilskud på 82.800 kr. Det vurderes, at virksomheden har behov for en effekt på 50 kW.

HVEM STÅR BAG?

Casen er et uddrag fra værktøjet Støtte til investering i vedvarende energi. Materialet og beregningerne er udarbejdet af Energiklyngecenteret Sjælland.

Du kan læse mere om støtteordningen på Energistyrelsens hjemmeside eller kontakte energistyrelsens VE til proces-team på tlf. 33 92 67 00 / mail: ve-proces@ens.dk

Anbefalede værktøjer

Udnyt jeres overskud af varme

Denne guide beskriver hvordan virksomheder og kommuner, med nogle konkrete step, kan fremme udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervslivet. Guiden angiver i hvilke brancher, der er et særligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Få støtte til vedvarende procesenergi

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed? Dette er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver op til 65 % støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi.

Udarbejd jeres klimastrategi

Dette er vejledningen, der kan skaffe jeres virksomhed den rette klimastrategi. En klimastrategi er en visionær og langsigtet plan for din virksomheds klimaindsats, og adskiller sig derved fra et mere kortsigtet og konkret CO2-mål.

Energioptimer jeres belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt for at afdække hvor der er besparelser at hente.