FrøMedium

Vikima Seed fik støtte til biomasseanlæg

Koge, tørre, brænde, smelte. Mange industrivirksomheder har energitunge men nødvendige processer – og ofte kommer energien fra olie eller naturgas. Frem mod 2021 har Energistyrelsen en pulje på 3,65 milliarder, der støtter virksomheder, der vælger at omstille deres procesenergi til vedvarende energi. Vikima Seed fik et tilskud på 772.000 kroner. Skal det være din virksomhed, der får op mod 65 % i tilskud til omstillingen

VIRKSOMHED

Vikima Seed producerer plantefrø, hvilket også indebærer tørrings- og behandlingsprocesser samt pakning. Førhen brugte Vikima Seed årligt 75-80 tons propan-gas til at tørre frø og såsæd. Virksomheden har filialer i Frankrig og USA, men er i Danmark beliggende i Holeby på Lolland.

OVERORDNEDE
RESULTATER

Vikima Seed fik 772.000 kroner i tilskud til et biomasseanlæg, hvor de brænder eget restprodukt. Med tilskuddet i ryggen betaler projektet sig hjem på omkring 4 år. Derefter har de, i grove træk, gratis procesenergi, fordi virksomheden ikke længere har udgifter til indkøb af brændsel.

Ikon-Skabeloner_144ppi
Kom godt i gang med at søge støtte til jeres procesanlæg

INDSATSOMRÅDE

Førhen brugte Vikima Seed årligt 75-80 tons propan-gas til at tørre frø og såsæd. I dag har de et roterovnskedel, REH500eco, på 500 kW. Kedlen brænder deres eget restprodukt samtidig med at den leverer den procesenergi, de har brug for. Vikima Seed har investeret i kedel, transportsystemer, silo og askecontainer og en ny bygning det kan stå i. Virksomheden har fået 772.000 kr. i tilskud. Det dækker ca. 1/3 af alle udgifter forbundet med projektet. Kim Nielsen fra Vikima Seed blev ved et tilfælde opmærksom på Energistyrelsens støttemulighed i foråret 2013. Derfra gik det stærkt. På få måneder, med hjælp fra Rambøll, var deres ansøgning klar. Undervejs har de været i dialog med Energistyrelsen. Et halvt år efter de første spæde anlægstanker, stod han med et tilsagn fra Energistyrelsen. Siden er anlægget bygget, og støtten er efterfølgende udbetalt.

Anbefalede værktøjer

Udnyt jeres overskud af varme

Denne guide beskriver hvordan virksomheder og kommuner, med nogle konkrete step, kan fremme udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervslivet. Guiden angiver i hvilke brancher, der er et særligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Få støtte til vedvarende procesenergi

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed? Dette er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver op til 65 % støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi.

Udarbejd jeres klimastrategi

Dette er vejledningen, der kan skaffe jeres virksomhed den rette klimastrategi. En klimastrategi er en visionær og langsigtet plan for din virksomheds klimaindsats, og adskiller sig derved fra et mere kortsigtet og konkret CO2-mål.

Energioptimer jeres belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt for at afdække hvor der er besparelser at hente.