SupermarkedKølMedium

SuperBrugsen i Skjern tjener penge på deres renovering

SuperBrugsen i Skjern har formået at vende en klimarenovering til ikke bare en besparelse, men en reel indtægt. Det har de gjort ved at udnytte den overskydende varme fra deres køleanlæg og sælge det til Skjern Fjernvarme.

VIRKSOMHED

SuperBrugsen i Skjern er en del af SuperBrugsens store butikskæde som forhandler dagligvarer. Brugsuddeleren i Skjern var initiativtageren bag denne idé.

OVERORDNEDE
RESULTATER

Al SuperBrugsens varmebehov bliver nu dækket af deres egen udnyttelse af overskudsvarme og sælges til Skjern Fjernvarme, hvor det dækker 20 husstandes fjernvarmeforbrug. For SuperBrugsen i Skjern er det en rigtig god forretning, fordi investeringen har en tilbagebetalingstid på to til tre år. Tilmed var det en forretningsmulighed, man ikke havde tænkt ind i de oprindelige budgetter for den grønne og miljøvenlige ombygning af butikken, køle-/fryseanlægget og det samlede energiforbrug.

RELATEREDE VÆRKTØJER

Ikon-step-by-step_144ppi
Hvordan kan I udnytte virksomhedens overskudsvarme. Find hjælp i vores step by step guide

INDSATSOMRÅDER

Da butikken skulle renoveres, havde brugsuddeleren et ønske om at spare på energiforbruget, ganske enkelt fordi et lavere energiforbrug vil betyde lavere omkostninger. Butikken endte ikke bare med en besparelse, men også at tjene penge på renoveringen. Med butikkens nye klimavenlige køle- og fryseanlæg i butikken, er der nemlig mulighed for at genanvende den overskudsvarme, som ellers blot skulle blæses ud til fuglene. Til glæde for alle bliver varmen nu sendt ind i Skjern Fjernvarmes ledningsnet som fjernvarme. Teknisk set er det to varmevekslere, som er koblet på køle- og frysesystemet, der sender overskudvarmen fra køleprocessen ud i fjernvarmenettet. Der er blot sat et ekstra rør og en ekstra måler på fjernvarmetilslutningen, så man kan måle, hvor meget fjernvarme butikken producerer.

HVEM STÅR BAG?

Hvem står bag: SuperBrugsen i Skjern modtog i 2013 Fjernvarmeprisen som uddeles af Dansk Fjernvarme. Casen er fra www.danskfjernvarme.dk.

Anbefalede værktøjer

Udnyt jeres overskud af varme

Denne guide beskriver hvordan virksomheder og kommuner, med nogle konkrete step, kan fremme udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervslivet. Guiden angiver i hvilke brancher, der er et særligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Få støtte til vedvarende procesenergi

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed? Dette er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver op til 65 % støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi.

Udarbejd jeres klimastrategi

Dette er vejledningen, der kan skaffe jeres virksomhed den rette klimastrategi. En klimastrategi er en visionær og langsigtet plan for din virksomheds klimaindsats, og adskiller sig derved fra et mere kortsigtet og konkret CO2-mål.

Energioptimer jeres belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt for at afdække hvor der er besparelser at hente.