Regnemaskine2Small

The Global Calculator

The Global Calculator er et redskab, der gør det muligt at modellere din egen vej ud af klodens klimaproblemer. Det er et udførligt beregningsværktøj, der kan beregne forskellige scenarier for klodens CO2-niveau, ved at vælge mere eller mindre ambitiøse mål på en række områder som transport, teknologi og livsstil. Værktøjet er udarbejdet for at skabe forståelse for den kompleksitet, som klimaproblemet har, da der er mange faktorer, der vil have indflydelse på CO2-niveauet, og her har du mulighed for selv at lege med dem.

MÅLGRUPPE

Alle virksomheder med en interesse for vores klimamæssige udfordringer – med et ønske om at vide mere om, hvordan jeres virksomhed er stillet.

OVERORDNEDE
RESULTATER

Hvis du vil sætte din virksomheds klimaindsats i perspektiv og har lyst til at lære mere om klimaproblemerne på sjov og legende vis, kan I tage et kig på The Global Calculator. Her kan I designe jeres helt egen vej ud af klimakrisen – The Global Calculator er et inspirationsværktøj, der kan hjælpe dig med at forstå klimaproblemernes omfang og kompleksitet, samt bibringe vigtig information om klimaet og potentielle løsninger.

SÅDAN GØR DU

Gå ind på Global Calculator og klik ”Access the Global Calculator”. Du er nu inde i selve beregneren. På forsiden kan du se en kurve og et termometer, der viser konsekvenserne af det scenarie, der er valgt. Nederst på siden er der nogle fold-ud-menuer, hvor du har mulighed for at vælge et parameter, fx transport. Herefter kan du vælge et ambitionsniveau fra 1-4 for ”transport efficiency”. 1 angiver den mindst ambitiøse indsats og 4 en meget ambitiøs indsats. I kan straks se, hvordan det valgte scenarie påvirker jeres samlede klimaregnskab. Hvis I vil vide mere om det parameter, der er valgt, og hvad de forskellige ambitionsniveauer indebærer, kan du klikke på parameteret og læse mere. På den måde kan du sammensætte din helt egen indsatsplan for at undgå at temperaturen stiger mere end to grader.

The Global Calculator er ekstremt detaljeret, veldokumenteret og har mange funktioner, så det er bare om at prøve sig frem.

TIDSFORBRUG

Det tager cirka en halv time at beregne og bruge værktøjet.

Anbefalede værktøjer

Udnyt jeres overskud af varme

Denne guide beskriver hvordan virksomheder og kommuner, med nogle konkrete step, kan fremme udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervslivet. Guiden angiver i hvilke brancher, der er et særligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Få støtte til vedvarende procesenergi

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed? Dette er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver op til 65 % støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi.

Udarbejd jeres klimastrategi

Dette er vejledningen, der kan skaffe jeres virksomhed den rette klimastrategi. En klimastrategi er en visionær og langsigtet plan for din virksomheds klimaindsats, og adskiller sig derved fra et mere kortsigtet og konkret CO2-mål.

Energioptimer jeres belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt for at afdække hvor der er besparelser at hente.