ProcesenergiSmall

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed?

Støtte til investering i vedvarende energi er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi. Støtteordningen er øremærket denne type investeringer, og det eneste du skal gøre for at modtage støtte er, at sørge for at din investering opfylder kravene.

MÅLGRUPPE

Støtteordningen er målrettet alle virksomheder, der benytter produktionsprocesser, fx fødevareindustri, autobranchen, metalvareindustri, møbelindustri – virksomhedstyper hvor der indgår processer, som fx opvarmning, tørring og lakering.

OVERORDNEDE
RESULTATER

Få støtte, der dækker op til 65 % af din investering i omlægning af din virksomheds produktionsprocesser til vedvarende energi

RELEVANTE CASES

Vikima Seed har fået 772.000 kr. i støtte til at investere i bæredygtig procesenergi. Hele anlægget har betalt sig hjem efter 4 år. Derefter har virksomheden næsten gratis procesenergi.

Nakskov Mill Food A/S producerer fødevarer. De har mange tørreprocesser og dermed meget procesenergi. Se deres potentialer for at få støtte til omstillingen.

SÅDAN GØR DU

Vejledningen beskriver hvilke virksomheder, der kan få tilskud til investeringer, samt hvilke type investeringer man kan søge tilskud til. Er din virksomhed berettiget til tilskud, forklarer vejledningen, hvordan du kommer videre i processen. Desuden gives der eksempler på virksomheder, der har fået midler til at konvertere deres produktionsprocesser til vedvarende energi.

Du kan finde yderligere information samt opdaterede ansøgningskemaer på Energistyrelsens hjemmeside.

TIDSFORBRUG

Man skal regne med ca. 10-15 timer til ansøgningsarbejdet i samarbejde med en konsulent, når det gælder relativt simple vedvarende energiløsninger. Husk at konsulenthonorar kan dækkes af støtteordningen.

Anbefalede værktøjer

Udnyt jeres overskud af varme

Denne guide beskriver hvordan virksomheder og kommuner, med nogle konkrete step, kan fremme udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervslivet. Guiden angiver i hvilke brancher, der er et særligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Få støtte til vedvarende procesenergi

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed? Dette er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver op til 65 % støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi.

Udarbejd jeres klimastrategi

Dette er vejledningen, der kan skaffe jeres virksomhed den rette klimastrategi. En klimastrategi er en visionær og langsigtet plan for din virksomheds klimaindsats, og adskiller sig derved fra et mere kortsigtet og konkret CO2-mål.

Energioptimer jeres belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt, for at afdække hvor der er besparelser at hente.