Klimastrategi

Udarbejd en klimastrategi

Klimastrategien er et værktøj til at definere og målrette indsatsen, der kan nedbringe din virksomheds CO2-forbrug. Værktøjet munder ud i en konkret handlingsplan, der beskriver, hvordan I kan reducere CO2-forbruget i jeres virksomhed. Værktøjet er en hjælp til at strukturere en konkret indsats og sørge for, at I når fra idé til handling. Værktøjet er fleksibelt og kan gøres præcist så ambitiøst, som I ønsker.

MÅLGRUPPE

Alle typer virksomheder kan have gavn af en klimastrategi.

OVERORDNEDE
RESULTATER

Med en klimastrategi har din virksomhed en langsigtet og ambitiøs plan for jeres fremadrettede klimaindsats. Strategien vil foreslå mange konkrete energibesparende tiltag, der kan nedsætte driftsomkostningerne. Resultatet vil således være en økonomisk gevinst. Des mere arbejde og ambitioner, der bliver lagt i klimastrategien, des mere udbytte. At have en formuleret klimastrategi kan derudover være en måde for virksomheden at markedsføre sig på.

RELEVANTE CASES

Grand Park Hotel har ud fra en overordnet strategi gennemført en række energibesparelser.

Bevola har med en klar strategi og stærk klimaprofil tiltrukket nye kunder.

Lyreco har arbejdet målrettet med deres klimastrategi. Bred indvolvering og stærke projekter gør, at de har nået deres målsætning tre år før tid.

SÅDAN GØR DU

Før udarbejdelsen af en klimastrategi bør man have udarbejdet et klimaregnskab. Desuden kan det være en god idé at have overvejet hvilke potentielle energibesparelser, der kan være en mulighed for din virksomhed – brug værktøjerne her på siden som inspiration. Vejledningen, Udarbejd en klimastrategi, vil guide dig igennem, der skal til for at udarbejde en klimastrategi – fra at sætte overordnede mål, planlægge konkrete indsatser til at engagere medarbejdere i virksomheden. Du vil blive guidet igennem hele processen fra idé til strategi og fra handling til gennemførelse, ved at blive bedt om at nedskrive og dokumentere virksomhedens progression mod en klimastrategi.

TIDSFORBRUG

Til udarbejdelsen af selve klimastrategien skal du regne med ca. 1 time. Det tidskrævende ligger i den forudgående beslutnings- og prioriteringsproces om hvilke indsatser din virksomhed skal vælge at satse på. Tidsforbruget er derfor i høj grad individuel fra virksomhed til virksomhed. Det opfølgende arbejde er en løbende proces, og tidsforbruget kommer i høj grad til at afhænge af hvor ambitiøs indsatsplanen er, og hvilke(n) indsats(er), I vælger at fokusere på.

Anbefalede værktøjer

Udnyt jeres overskud af varme

Denne guide beskriver hvordan virksomheder og kommuner, med nogle konkrete step, kan fremme udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervslivet. Guiden angiver i hvilke brancher, der er et særligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Få støtte til vedvarende procesenergi

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed? Dette er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver op til 65 % støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi.

Udarbejd jeres klimastrategi

Dette er vejledningen, der kan skaffe jeres virksomhed den rette klimastrategi. En klimastrategi er en visionær og langsigtet plan for din virksomheds klimaindsats, og adskiller sig derved fra et mere kortsigtet og konkret CO2-mål.

Energioptimer jeres belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt, for at afdække hvor der er besparelser at hente.